Mystery shopping Portal

Je internetová aplikace vytvořena pro snadnější a přehlednější správu mysteryshoppingů v agentuře Kantar TNS. Slouží zejména pro komunikaci s externími pracovníky – mysteryshoppery.

Díky tomuto portálu se usnadňují evidenční a administrativní úkony, probíhá snazší předávání informací a také aplikace nabízí přehlednější reporting výsledků.

*Mysteryshopping je kvalitativní výzkum trhu, který měří maloobchodní kvalitu služeb nebo získává informace o produktech či službách. Mysteryshoppingem tak pomáháme zkvalitňovat obchodní místa, produkty či služby.Kontakt

Napište nám ...


Kantar TNS

TNS Česká republika


TNS ve světě

TNS ve světě ...